Forbundet Kommunikation og Sprog

Hvem kan blive medlem?

For at blive optaget i forbundet skal man have en uddannelse med et væsentligt indhold af fagsproglige eller kommunikative fag eller være studerende inden for dette område.

Følgende danske udannelser giver adgang til nyoptagelse *)
Cand.ling.merc. og BA ling.merc.
Cand.interpret.
Cand.com.
Cand.merc. og BA merc. med hovedfag i kommunikation
Cand.corr.
Cand.mag. og BA mag. med hovedfag i kommunikation
Cand.negot og BA negot.
Cand.scient.soc med hovedfag i kommunikation
Cand.it. med hovedfag i kommunikation
Cand.public.

Har man en udenlandsk uddannelse, der kan sidestilles med en af ovenstående, kan man også optages i forbundet hvis man har arbejde og/eller bopæl i Danmark.

Endelig kan man optages, hvis man eksempelvis gennem arbejde inden for området, har erhvervet sig kvalifikationer der svarer til de nævnte uddannelser.

I arbejdsløshedskassen har man ret til at blive optaget som medlem hvis man opfylder lovens almindelige betingelser for medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

*) Personer med en Korrespondentuddannelse eller en uddannelse til EA eller ED har ret til medlekab af forbundet, men kan som følge af grænseaftale indgået mellem HK og Forbundet Kommunikation og Sprog ikke nyoptages eller genoptages i forbundet.